3. Tēze: Rietumu civilizācijas pamats ir indoeiropiešu kultūra, kas visvairāk ir saglabājusies baltu tautās. Baltu tautas – latvieši un lietuvieši – ir jāapvieno, lai mēs kļūtu spēcīgāki un palīdzētu atjaunoties visai mūsu civilizācijai.

Rietumu civilizācijas pamatā ir indoeiropiešu kultūra, kas pasauli interpretē hierarhiski. [1] Reliģiskā līmenī tā ir ideja par Dievu, kas simboliski saistās ar debesīm (Kārtību) pretstatā zemei vai pazemei (pirmatnējam Haosam). Šī reliģiskā hierarhija kalpoja par pamatu indoeiropiešu sabiedrību organizācijai pēc analoģijas ar cilvēka ķermeni, kurā prāts valda pār vitalitāti un miesu – pastāvēja Priesteru, KaravīruTurpināt lasīt “3. Tēze: Rietumu civilizācijas pamats ir indoeiropiešu kultūra, kas visvairāk ir saglabājusies baltu tautās. Baltu tautas – latvieši un lietuvieši – ir jāapvieno, lai mēs kļūtu spēcīgāki un palīdzētu atjaunoties visai mūsu civilizācijai.”

2. Tēze: Rietumu un Austrumu civilizāciju sadursme ir vēstures centrālā ass.

Vēstures virzītājspēks ir civilizāciju mijiedarbība un sadursme. Paskatoties uz Rietumu civilizācijas vēsturi plašākā mērogā, varam atrast vienu nemainīgu vadmotīvu – tā ir Rietumu sadursme ar iebrucēju no Austrumiem. “Vēstures tēvs” Hērodots (484-425. p.kr.), aprakstot grieķu un persiešu karus, bija pirmais, kurš konstatēja, ka tā ir plašāka mēroga sadursme starp fundamentāli atšķirīgām politiskajām kultūrām. Tā bijaTurpināt lasīt “2. Tēze: Rietumu un Austrumu civilizāciju sadursme ir vēstures centrālā ass.”

1. Tēze: Latvija ir neatņemama Rietumu civilizācijas sastāvdaļa – civilizācijas, kas atrodas savā lejupslīdē. Šī lejupslīdes cēlonis ir marksistu ideoloģiskā subversija.

Rietumu lejupslīde izpaužas visās sabiedriskās dzīves jomās – morālajā, ekonomiskajā, institūciju, demogrāfiskajā/imigrācijas dimensijā. Tieši lejupslīdes demogrāfiskā dimensija ir visizšķirošākā. Eiropieši izmirst – dzimstības rādītāji ir kritiski turpmākai Eiropas pastāvēšanai. Līdzīgi citām civilizācijām pagātnē arī Rietumi pieredz imigrācijas vilni. Taču, ja Romas impērijas beigu posmā tās kultūru aizstāja radniecīgo indoeiropiešu cilšu pieplūdums, tad šobrīd Eiropā imigrantuTurpināt lasīt “1. Tēze: Latvija ir neatņemama Rietumu civilizācijas sastāvdaļa – civilizācijas, kas atrodas savā lejupslīdē. Šī lejupslīdes cēlonis ir marksistu ideoloģiskā subversija.”

Create your website with WordPress.com
Sākt