2. Tēze: Rietumu un Austrumu civilizāciju sadursme ir vēstures centrālā ass.

Vēstures virzītājspēks ir civilizāciju mijiedarbība un sadursme. Paskatoties uz Rietumu civilizācijas vēsturi plašākā mērogā, varam atrast vienu nemainīgu vadmotīvu – tā ir Rietumu sadursme ar iebrucēju no Austrumiem. “Vēstures tēvs” Hērodots (484-425. p.kr.), aprakstot grieķu un persiešu karus, bija pirmais, kurš konstatēja, ka tā ir plašāka mēroga sadursme starp fundamentāli atšķirīgām politiskajām kultūrām. Tā bijaTurpināt lasīt “2. Tēze: Rietumu un Austrumu civilizāciju sadursme ir vēstures centrālā ass.”

Create your website with WordPress.com
Sākt