Par kustību

Latviskums. Taisnīgums. Kārtība.

Metapolitiska kustība, kuras mērķis ir aizstāvēt latviešu tautas intereses, tās demokrātisko un ekonomisko pašnoteikšanos, kā arī veicināt ciešu sadraudzību ar Lietuvu (panbaltisms) un citām Intermarium reģiona valstīm.

Create your website with WordPress.com
Sākt
%d bloggers like this: