Nacionāldemokrātisma manifests. Ievads.

“Daudz vētru mums reiz pāri gājis,

Un, ja vēl daudz mums viņu būs,

Dievs aicinās kā aicinājis

Arvienu atkal saulē mūs.”

Leonīds Breikšs, “Latvieša ticība”

Politika ir koncentrēta dzīve. Bet dzīve arvien ir cīņa uz zemes virsas. Politikā tautas un atsevišķā cilvēka liktenis tiek izlemts dažādu varas spēku sadursmē. Izprast šos spēkus, to savstarpējās attiecības un ņemt dalību sava likteņa lemšanā – tā ir politikas būtība. Piedalīties politikā, lai veicinātu savas tautas dzīvi un pastāvēšanu – tā ir nacionālisma būtība.

Nākamajos rakstos es koncentrētā veidā apvienošu, sistematizēšu un novedīšu līdz loģiskiem secinājumiem pusotru gadsimtu latviešu nacionālisma ideoloģijā saskaņā ar tendencēm Rietumu sabiedrībā, kā arī manis paša pieredzi un pārdomas, kas radušās pēc desmit gadu darbības Latvijas politikā. Rezultāts ir desmit nacionāldemokrātisma tēzes. Nacionāldemokrātisms ir kustības “Austošā Saule” idejiskais pamats un mūsu atbilde uz 21. gadsimta izaicinājumiem. Šī pasaules uzskata dažādie aspekti tiks izklāstīti nākamajās sadaļās, taču tā būtību raksturo četri pamatuzstādījumi:

  1. Latviešu nācija tās etniskajā nozīmē ir latviešu nacionālistu augstākā vērtība.
  2. Demokrātiska un ekonomiska pašnoteikšanās ir vienīgais ceļš nācijas varai savā valstī.
  3. Mūsu nācijas tālākas pastāvēšanas un attīstības uzdevums prasa veidot ciešu sadraudzību ar Lietuvu (panbaltisms), kā arī citām reģiona valstīm Intermarium savienībā.
  4. Partiju politiskā metode ir nepietiekama šī mērķa sasniegšanai, tāpēc ir nepieciešama plaša metapolitiskā kustība, kas mobilizē nāciju savu interešu aizstāvībai.

Ikviens redz un saprot, ka Latvijā ir daudz problēmu un to risināšana īsti nesokas. Valsts ir it kā apmaldījusies – politiskajā vidē notiek nemitīga svaidīšanās no oligarhiskiem projektiem uz demagoģisku varas kritiku, kas nenoved pie nekāda rezultāta. Iemesls? Tas ir nacionālās elites trūkums. Vēsturiski tieši nacionālā elite ir bijusi tā, kas nācijās ir skaidri saskatījusi un definējusi ilgtermiņa nacionālās intereses, un neatkarīgi no īslaicīgām politiskajām pārmaiņām nodrošinājusi, ka šīs intereses tiek realizētas. Latviešu nacionālā elite izveidojās 19. gadsimta otrajā pusē – tās nacionālisma ideju vainagojums bija nacionālas valsts dibināšana 1918. gadā. Boļševiku iebrukums 1940. gadā ne tikai iznīcināja jauno valsti, bet arī darīja visu iespējamo, lai iznīcinātu tās nacionālo eliti. Sekas redzam joprojām – “politikānisms”, karjerisms, censonība izpatikšanā ārvalstu ekspertu rekomendāciju ieviešanā uz savas tautas interešu rēķina – par spīti tam, ka ir pagājuši trīsdesmit neatkarības gadi, joprojām politiskajā vidē nav izplatīta apziņa, ka mēs, latvieši, paši esam pastāvīga vara, ar savām interesēm un tiesībām!

Kāpēc man tas rūp? Ģimene man nešķiet kaut kas pašsaprotams, bet gan vērtība, kas ir jākopj un jāsargā. Tas attiecas arī uz ģimeni paplašinātā nozīmē – latviešu tautu. Man nav pieņemamas drūmās prognozes par latviešu tautas izmiršanu miera laikā, it kā tas būtu kaut kas normāls. Vai tad tāpēc mūsu senči bija cīnījušies paaudžu paaudzēs par mūsu zemi un valodu? Vai šādi mēs atmaksātu mūsu tautiešiem, tajā skaitā maniem ģimenes locekļiem, kas par to, ka mīlēja Latviju, tika izsūtīti uz Sibīriju?

Man ir svarīga latviešu tauta – mūsu baltu saknes, kas sniedzas tūkstošiem gadu dziļā pagātnē, un mūsu potenciāls nākotnei. Ģimenes un tautas vērtībās es redzu klaju pretstatu tam dzīves modelim, kas mums pamazām tiek uzspiests kā jaunā norma – ar valstīm bez robežām, tautām bez savas valsts, bērniem bez ģimenēm, kultūras bez skaistuma… Diemžēl, tas, kas mūs līdz šim ir noturējis pret šo neomarksismu, nav bijusi kāda skaidri definēta politika, bet gan iepriekšējo paaudžu nacionālās pretestības gars, kas daļēji ir nodots arī jaunākajām paaudzēm. Sabiedrisko domu veidojošo institūciju faktiska pazaudēšana padara par laika jautājumu situāciju, kurā, līdzīgi kā ASV vai Rietumeiropā šodien, radikalizēti kreisie aktīvisti iznīcina mūsu kultūras mantojumu, etniskās minoritātes kļūst arvien agresīvāk noskaņotas pret pamatnāciju, bet tikmēr Krievija no malas par mums smejas un gatavo “atbrīvošanas” operāciju… Ja kādam šāda doma šķiet absurda, tad jāatgādina, ka tas, kas šobrīd notiek pārējā Rietumu pasaulē, pirms 20 gadiem arī šķistu neiedomājams. Neiedomājamu ideju no ikdienas politikas šķir tikai noteikta laika, naudas un cilvēku resursu kombinācija.

2011. gadā es iestājos partijā “Visu Latvijai!”. Laika gaitā esmu vadījis partijas Mārupes nodaļu, Jaunatnes organizāciju, bijis tās valdes loceklis un ģenerālsekretārs. 2020. gadā izlēmu aiziet no amatiem partijā, lai no malas paskatītos uz politiskajiem procesiem un formulētu alternatīvas stratēģijas latvisko vērtību aizstāvībai. Tāpēc es izveidoju organizāciju “Austošā Saule”, kas jau izveidošanas brīdī ir izpelnījusies lielu uzmanību un informatīvo pretkampaņu. Iespējams, ka tās oponenti nojauš, ka šī būs organizācija, kas iestājas par bezkompromisu Kremļa politikas un radikālā neomarksisma noraidījumu, turklāt atmaskojot šos divus draudus kā savstarpēji saistītus. Nacionālismam, kas koncentrējas uz valsts valodas un vēstures jautājumiem, ir sava nozīme, taču ar to vairs nepietiek.

Nacionālisms. Demokrātija. Pašpietiekamība. Šajās kategorijās “Austošā Saule” vērtē politiskos un sociālekonomiskos sabiedrības organizācijas uzdevumus. Tas viss veido pamatu patiesai tautas varai un tās tālākai pastāvēšanai – nacionāldemokrātismu. Esmu nonācis pie pārliecības, ka tas nav panākams tikai ar partiju politisko metodi. Pašai tautai ir nepieciešams pašorganizēties savu interešu aizstāvībai. Mūsu vēsturē piemēru netrūkst – sākot ar brāļu draudzēm un jaunlatviešiem, beidzot ar 3. Atmodas kustību. “Austošā Saule” turpina šo misiju!

Šis ir tikai sākums – aust jauna ēra latviešu tautai!

One thought on “Nacionāldemokrātisma manifests. Ievads.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Sākt
%d bloggers like this: